Неки корисни ЛИНКОВИ


 • Математичко такмичење "Мислиша" www.mislisa.rs
 • Министасртво просвете Републике Србије (www.mp.gov.rs)
 • Завод за унапређивање образовања и васпитања (www.zuov.gov.rs)
 • Министарство науке и заштите животне средине РС (www.nauka.gov.rs)
 • Математички факултет у Београду (www.matf.bg.ac.rs)
 • Друштво математичара Србије (www.dms.org.rs)
 • Математичка гимназија у Београду (www.mg.edu.rs)
 • Истраживачка станица Петница (www.petnica.rs)
 • Такмичења из математике у Србији (www.matf.bg.ac.rs/~matic/competitions)
 • МЦЦМЕ = МЦНМО - Московски центар непрекидног математичког образовања (www.mccme.ru)
 • КВАНТ - Руски научно-популарни физичко-математички часопис за ученике и студенте, излази од 1970. године (www.kvant.info). На овај сајт се може доћи и преко претходног сајта: www.mccme.ru
 • International Mathematical Olympiad (IMO) (www.imo.math.ca , olympiads.win.tue.nl/imo/ ; www.imo-official.org)
 • Wikipedia (www.en.wikipedia.org/wiki/imo)
 • International Tournament of Towns (www.turgor.ru)

 • Још неке интересантне линкове можете користити са сајта Друштва математичара Србије.
  © 1998 - 2014, МД "Архимедес"