МИСЛИША www.mislisa.rs

2023

 • МИСЛИША 2023 - Резултати финала Кликни овде
 • МИСЛИША 2023 - Сопштење о Финалу Кликни овде
 • Награђени и похваљени учесници - Основна школа Кликни овде
 • Награђени и похваљени учесници - Средња школа Кликни овде
 • МИСЛИША 2023 – Табеле са тачним одговорима за OШ. Кликни овде
 • МИСЛИША 2023 – Табеле са тачним одговорима за СШ. Кликни овде
 • Стартовао „Мислиша 2023“ Кликни овде
 • Мислиша 2023 - Прва општа информација. Кликни овде!
 • Мислиша 2023 - Позив за учешће и пропозиције. Кликни овде!
 • Мислиша 2023 - Кратка информација и позив за учешће. Кликни овде!
 • Мислиша 2023 - Упутство за спровођење такмичења. Узорак. Кликни овде!
 • Подсетник - кратак допис школама, 11.02.2023. овде!
 • Мислиша 2023 – Образац ПРИЈАВЕ. Кликни овде!
 • Мислиша 2023 – Образац ПРИЈАВЕ (упис података на рачунару). Кликни овде!
 • 2022

 • МИСЛИША 2022 - Резултати финала Кликни овде
 • МИСЛИША 2022 - Сопштење о Финалу Кликни овде
 • Награђени и похваљени учесници - Основна школа Кликни овде
 • Награђени и похваљени учесници - Средња школа Кликни овде
 • МИСЛИША 2022 - Табеле са тачним одговорима за ОШ. Кликни овде
 • МИСЛИША 2022 - Табеле са тачним одговорима за СШ. Кликни овде
 • Мислиша 2022 - Прва општа информација. Кликни овде!
 • Мислиша 2022 - Позив за учешће и пропозиције. Кликни овде!
 • Мислиша 2022 - Кратка информација и позив за учешће. Кликни овде!
 • Мислиша 2022 - Упутство за спровођење такмичења. Узорак. Кликни овде!
 • Мислиша 2022 – Образац ПРИЈАВЕ. Кликни овде!
 • 2021

 • Саопштење о отказивању Финала такмичења "МИСЛИША 2021"). Кликни овде
 • МИСЛИША 2021 – Табеле тачних одговора за СШ. Кликни овде
 • Саопштење о одлагању Финала такмичња „МИСЛИША 2021“ за ОШ. Кликни овде
 • Саопштење о датуму такмичења "МИСЛИША 2021" за средње школе. Кликни овде
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2021" (награде и похвале):
  за ОШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.
 • „МИСЛИША 2021“ – Основни извештај о такмичењу. Кликни овде
 • „МИСЛИША 2021“ – Табеларни преглед признања(са критеријумима). Кликни овде
 • Мислиша 2021 – Табеле са тачним одговорима за ОШ. Кликни овде
 • Такмичење „МИСЛИША 2021“ – Обавештење. Кликни овде
 • Саопштење о одлагању такмичења „Мислиша 2021“ за средње школе. Кликни овде
 • Мислиша 2021 - Прва општа информација. Кликни овде!
 • Мислиша 2021 - Позив за учешће и пропозиције. Кликни овде!
 • Мислиша 2021 - Кратка информација и позив за учешће. Кликни овде!
 • Мислиша 2021 - Упутство за спровођење такмичења. Узорак. Кликни овде!
 • Мислиша 2021 – Образац ПРИЈАВЕ. Кликни овде!
 • 2020

 • Мислиша 2020 – Завршно обавештење. Кликни овде
 • Информација поводом финала такмичења „Мислиша 2020“ Кликни овде
 • Основни извештај о такмичењу „Мислиша 2020“. Кликни овде
 • Табеларни преглед признања (са критеријумима) на такмичењу „Мислиша 2020“. Кликни овде
 • Детаљан извештај о такмичењу „Мислиша 2020“ (основни ниво) за сваку школу (са појединачним резултатима за њене ученике) шаље се поштом (током прве недеље јуна).
 • Мишљења из школа о такмичењу „Мислиша 2020“ Кликни овде
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2020" (награде и похвале):
  за ОШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • Мислиша 2020 - Саопштење: Ванредно стање и резултати "Мислише 2020". Кликни овде!
 • Мислиша 2020 - Прва општа информација. Кликни овде!
 • Мислиша 2020 - Позив за учешће и пропозиције. Кликни овде!
 • Мислиша 2020 - Кратка информација и позив за учешће. Кликни овде!
 • Мислиша 2020 - Упутство за спровођење такмичења. Узорак. Кликни овде!
 • Мислиша 2020 – Образац ПРИЈАВЕ. Кликни овде!
 • Мислиша 2020 – Ванредно обавештење (19.02.2020.). Кликни овде!
 • Прво обавештење – најава слања припремних материјала за „Мислишу 2020“. Кликни овде!
 • Друго обавештење – слање припремних материјала за „Мислишу 2020“. Кликни овде!
 • Одржано такмичење „Мислиша 2020“. Кликни овде!
 • Мислиша 2020 – Табеле са тачним одгoворима. За ОШ кликни овде. За СШ клкни овде
 • 2019

 • Резултати Републичког финала такмичења „Мислиша 2019“. Кликни овде
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2019" (награде и похвале):
  за ОШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • Основни извештај о такмичењу „Мислиша 2019“. Кликни овде
 • Табеларни преглед признања (са критеријумима) на такмичењу „Мислиша 2019“. Кликни овде
 • Резултати такмичења „Мислиша 2019“ (основни ниво) послати су свакој школи (6 -13. априла 2019): Основни извештај и резултати за сваког ученика те школе.
 • Мишљења из школа о такмичењу „Мислиша 2019“ Кликни овде
 • Мислиша 2019 – Табеле са тачним одгoворима. За ОШ кликни овде. За СШ клкни овде
 • Мислиша 2019 - образац пријаве - кликните овде.
 • Прва општа информација о Мислиши 2019. Кликни овде !
 • Мислиша 2019 - кратка информација и позив за учешће. Кликните овде !
 • Мислиша 2019 - позив за учешће и пропозиције. Kликните овде.
 • Мислиша 2019 - упутство за спровођење такмичења. Kликните овде.
 • 2018

 • Резултати Републичког финала такмичења „Мислиша 2018“ - награђени и похваљени ученици, специјалне награде. Кликни овде
 • Мислиша 2018 - образац пријаве - кликните овде.
 • Мислиша 2018 - позив за учешће. Kликните овде.
 • Мислиша 2018 - кратка информација и позив за учешће. Кликните овде !
 • Прва општа информација о Мислиши 2018. Кликни овде !
 • Такмичење „Мислиша“ – тринаести пут („Мислиша 2018“). Кликни овде
 • Мислиша 2018 – Табеле са тачним одговорима. За ОШ кликни овде. За СШ кликни овде.
 • Основни извештај о такмичењу „Мислиша 2018“.` Кликни овде.
 • Табеларни преглед признања на такмичењу „Мислиша 2018“. Кликни овде.
 • Мишљења из школа о такмичењу „Мислиша“ (2006-2018). Кликни овде.
 • Резултати такмичења „Мислиша 2018“ (основни ниво) – послати су свакој школи (основни извештај и резултати за ученике те школе).
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2018" (награде и похвале):
  за ОШ:   2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • 2017

 • Резултати Републичког финала такмичења „Мислиша 2017“ - награђени и похваљени ученици, специјалне награде. Кликни овде
 • Мислиша 2017 - образац пријаве - кликните овде.
 • Мислиша 2017 - позив за учешће. Kликните овде.
 • Мислиша 2017 - кратка информација и позив за учешће. Кликните овде !
 • Мислиша 2017 - упутство за спровођење такмичења. Kликните овде.
 • Прва општа информација о Мислиши 2017. Кликни овде !
 • Мислисша 2017 – Обавештење (најава) о слању материјала - кликни овде
 • Мислиша 2017 – Табеле са тачним одговорима. За ОШ кликни овде. За СШ кликни овде.
 • Резултати такмичења „Мислиша 2017“ (основни ниво). Свакој школи су послати Основни извештај и Извештај за школу (резултати) за све њене ученике који су на такмичењу учествовали.
 • Основни извештај о такмичењу ”Мислиша 2017”. Кликни овде
 • Табеларни преглед признања на такмичењу ”Мислиша 2017”. Кликни овде
 • Штампане су збирке задатака (са решењима) са такмичења "Мислиша 2017" - ОШ и СШ (две књиге). Послате су на поклон школама и координаторима.
 • Мишљења из школа о такмичењу „Мислиша“ (2006-2017). Кликни овде
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2017" (награде и похвале):
  за ОШ:   2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • 2016

 • Мислиша 2016. Републичко финале - специјалне награде. Кликни овде .
 • Резултати Републичког финала такмичења „Мислиша 2016“ - награђени и похваљени ученици. Кликни овде .
 • Саопштење из МД „Архимедес“ о слању признања са такмичења „Мислиша 2016“. Кликни овде
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2016" (награде и похвале):
  за ОШ:   2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • Резултати такмичења „Мислиша 2016“ (основни ниво) по школама. Свакој школи су послати Основни извештај и Извештај за школу (резултати) за све њене ученике који су на такмичењу учествовали.
 • Основни извештај о такмичењу ”Мислиша 2016”. Кликни овде
 • Табеларни преглед признања на такмичењу ”Мислиша 2016”. Кликни овде
 • Штампане су збирке задатака (са решењима) са такмичења "Мислиша 2016" - ОШ и СШ (две књиге). Послате су на поклон школама и координаторима.
 • Табеле са тачним одговорима. За ОШ кликни овде, за СШ кликни овде
 • Математичко такмичење "Мислиша 2016" одржано је 10. марта 2016. године у 640 школа широм Србије, уз учешће преко 50 500 ученика. Кликни овде!
 • Пријављивање за такимчење ”Мислиша 2016.” продужава се до 26.02.2016. године (због новог термина зимског распуста).
 • Пригодно обраћање координаторима такмичења "Мислиша". Кликните овде.
 • Мислиша 2016 - додатно писмо - подсетник Кликни овде.
 • Мислиша 2016 - образац пријаве - кликните овде.
 • Мислиша 2016 - позив за учешће. Kликните овде.
 • Мислиша 2016 - кратка информација и позив за учешће. Кликните овде !
 • Мислиша 2016 - упутство за спровођење такмичења. Kликните овде.
 • Прва општа информација о Мислиши 2016. Кликни овде !
 • 2015

 • Резултати Републичког финала такмичења "Мислиша 2015"- награђени и похваљени ученици. Кликни овде!
 • Коначни извештај о резултатима Републичког финала "Мислише 2015". Специјалне награде. Кликни овде!
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2015" (награде и похвале):
  за ОШ:   2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • Мишљења из школа о такмичењу "Мислиша" (2006-2015). Кликни овде!
 • Свакој школи су послати резултати такмичења "Мислиша 2015" (основни ниво) за све ученике школе који су на такмичењу учествовали (послато 31.03.2015.)
 • Основни извештај о такмичењу "Мислиша 2015"(објављен је 31.03.2015.) Кликни овде!
 • Табеларни преглед признања на такмичењу "Мислиша 2015". Кликни овде!
 • Штампане су збирке задатака (са решењима) са такмичења "Мислиша 2015" ОШ и СШ (две књиге). Послате су на поклон школама и координаторима.
 • Табеле тачних одговора. За ОШ кликни овде ! За СШ кликни овде !
 • Математичко такмичење "Мислиша 2015" одржано је 12. марта 2015. године у 625 школа широм Србије, уз учешће преко 49.000 ученика. Кликни овде!
 • Подсетник за такмичење "Мислиша 2015". Продужен рок за пријаве. Кликни овде!
 • Мислиша 2015 - образац пријаве - кликните овде.
 • Мислиша 2015 - Кратка информација и позив за учешће - кликните овде.
 • Мислиша 2015 - позив за учешће. Kликните овде.
 • Прва општа информација о Мислиши 2015. Кликни овде !
 • 2014

 • Коначни извештај о резултатима великог Републичког финала. Специјалне награде. Кликни овде!
 • Резултати Републичког финала такмичења "Мислиша 2014" - награђени и похваљени ученици. Кликните овде !
 • Резултати по разредима на такмичењу "Мислиша 2014" (награде и похвале):
  за ОШ:   2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • Мишљења из школа о такмичењу "Мислиша 2014". Кликни овде !
 • Финале такмичења "Мислиша 2014". Видети: Основни извештај о такмичењу "Мислиша 2014".
 • Основни извештај о такмичењу "Мислиша 2014". Кликните овде !
 • Штампане су збирке задатака са такмичења "Мислиша 2014" за ОШ и СШ (две књиге) са решењима задатака. Послате су на поклон школама и координаторима такмичења. Школама које су благовремено доставиле тражене податке послати су и додатни поклони.
 • Табеле тачних одговора. За ОШ кликни овде ! За СШ кликни овде !
 • Математичко такмичење "Мислиша 2014" одржано је 13. марта 2014. године у 590 школа широм Србије, уз учешће преко 47.000 ученика. Кликните овде!
 • Обавештење и поздрав учесницима такмичења "Мислиша 2014", 09.03.2014. Кликни овде!
 • Мислиша 2014 - Важно обавештење - подсетник. Кликни овде!
 • Мислиша 2014 - Друго обавештење о слању материјала за такмичење (осим тестова). Кликни овде!
 • Мислиша 2014 - Прво обавештење о слању материјала за такмичење (осим тестова). Кликни овде!
 • Мислиша 2014 - Да подсетимо: Пријављивање је у току. Неке додатне напомене. Кликните овде !
 • Мислиша 2014 - образац пријаве - кликните овде.
 • Мислиша 2014 - Кратка информација и позив за учешће - кликните овде.
 • Мислиша 2014 - позив за учешће. Kликните овде.
 • Прва општа информација о Мислиши 2014. Кликни овде !
 • 2013

 • Објашњење о вредновању признања за резултате на такмичењу "Мислиша". Кликни овде!
 • Коначни извештај о резултатима Великог финала. Специјалне награде. Кликни овде!
 • Резултати Великог финала такмичења "Мислиша 2013" (3-8. раз. ОШ и СШ). Кликни овде!
 • Резултати Великог финала "Мислиша 2013" (2. разред ОШ) - награђени и похваљени ученици. Кликните овде !
 • Резултати по разредима "Мислиша 2013" (награде и похвале):
  за ОШ:   2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • Табеларни преглед признања на такмичењу "МИСЛИША 2013". Кликни овде !
 • Обавештење о резултатима такмчења "Мислиша 2013". Кликни овде !
 • Штампане су збирке задатака са такмичења "Мислиша 2013" за ОШ и СШ (две књиге) са решењима задатака.Послате су на поклон координаторима и школама. Школама које су приликом пријављивања послале тражене податке послат је и додатни поклон (зидни математички календар "Математика у боји" или стони календар "Манастири").
 • Мишљења из школа о такмичењу "Мислиша 2013". Кликни овде !
 • Табеле тачних одговора. За ОШ кликни овде ! За СШ кликни овде !
 • Математичко такмичење "Мислиша 2013" одржано је 14. марта 2013. године у 520 школа широм Србије, уз учешће преко 41.000 ученика. Кликните овде !
 • Мислиша 2013 - Прво обавештење о слању материјала за такмичење (осим тестова). Кликните овде !
 • Неколико додатних напомена о математичком такмичењу "МИСЛИША" (писмо школама, наставницима математике, учитељима). Кликните овде !
 • Мислиша 2013 - Кратка информација и позив за учешће - кликните овде.
 • Мислиша 2013 - позив за учешће - кликните овде.
 • Прва општа информација о Мислиши 2013. Кликни овде !
 • Мислиша 2013 - образац пријаве - кликните овде.
 • 2012

 • Резултати Великог финала Мислиша 2012. За награде и похвале кликни овде . За специјалне награде кликни овде !
 • Резултати по разредима "Мислиша 2012" (награде и похвале):
  за ОШ:   2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
  за СШ: 1.р. 2.р. 3.р. 4.р.     
 • Табеларни преглед признања на такмичењу "МИСЛИША 2012". Кликни овде !
 • Обавештење о резултатима такмчења "Мислиша 2012". Кликни овде !
 • Рекли су и написали о такмичењу "Мислиша 2012". Кликни овде !
 • Штампане су збирке задатака са такмичења "Мислиша 2012" за ОШ и СШ (две књиге) са решењима задатака и табелама тачних одговора. Послате су на поклон координаторима такмичења. Школама су послати на поклон зидни календари "Математика у боји" за 2012. годину.
 • Табеле тачних одговора. За ОШ кликни овде ! За СШ кликни овде !
 • Математичко такмичење "Мислиша 2012" одржано је 15. марта 2012. године у 460 школа широм Србије, уз учешће преко 37.000 ученика. Кликните овде !
 • Важно обавештење - подсетник о слању материјала, 18.02.2012. Кликните овде !
 • Мислиша 2012 - рок за пријављивање продужен до 28.02.2012. Кликните овде !
 • Мислиша 2012 - прва информација - кликните овде.
 • Мислиша 2012 - прва информација - кликните овде.
 • Мислиша 2012 - позив за учешће - кликните овде.
 • Мислиша 2012 - кратка информација и позив за учешће - кликните овде.
 • Мислиша 2012 - упутство за спровођење такмичења - кликните овде.
 • Мислиша 2012 - образац пријаве - кликните овде.
 • Рекли су о Мислиши 2011 - кликните овде.
 • 2011

 • Резултати Великог финала Мислиша 2011. (За извештај кликни овде , а за награде и похвале кликни овде .
 • Додатно саопштење о такмичењу "МИСЛИША 2011" 17.04.2011. Кликни овде !
 • Обавештење о финалу такмичења "МИСЛИША 2011". Кликни овде !
 • Резултати по разредима (награде и похвале) за ОШ: 2.р., 3.р., 4.р., 5.р., 6.р., 7.р., 8.р. и за СШ: 1.р., 2.р., 3.р., 4.р.
 • Табеларни преглед признања на МИСЛИШИ 2011 - 10.4.2011. Кликни овде !
 • Обавештење о резултатима такмичења "Мислиша 2011". Кликни овде !
 • Збирке задатака са такмичења "Мислиша 2011" ОШ и СШ (са решењима) и табеле тачних одговора послате су школама које су учествовале на такмичењу (уз пропратно обавештење). Следе резултати. Кликни овде !
 • Табеле тачних одговора. За ОШ кликни овде ! За СШ кликни овде !
 • Математичко такмичење "Мислиша 2011" одржано је 17. марта 2011. године у 447 школа ширим Србије, уз учешће преко 35.600 ученика. Кликните овде !
 • Упутство за спровођење такмичења "Мислиша 2011". Кликни овде !
 • Прва општа информација о Мислиши 2011. Кликни овде !
 • Позив за учешће на такмичењу Мислиша 2011. Кликни овде !
 • Кратка информација и позив за учешће на Мислиши 2011. Кликни овде !
 • Пријава за такмичење Мислиша 2011. Кликни овде !
 • 2010

 • Велико финале: Списак учесника великог финала. Кликни овде. и Резултати финала. Кликни овде
 • Резултати по разредима (награде и похвале) за ОШ: 2.р., 3.р., 4.р., 5.р., 6.р., 7.р., 8.р., и за СШ: 1.р., 2.р., 3.р., 4.р.
 • Табеларни преглед признања на такмичењу "Мислиша 2010". Кликни овде !
 • Обавештење о резултатима такмичења "Мислиша 2010". Кликни овде ! Ово обавештење је послато свим школама које су учествовале на такмичењу "Мислиша 2010".
 • Збирке задатака са такмичења "Мислиша 2010" ОШ и СШ (са решењима) и табеле тачних одговора послaте су школама-учесницима такмичења. Следе комплетни резултати. Кликни овде !
 • Табеле са тачним одговорима. За СШ кликни овде !. За ОШ кликни овде !
 • Мислиша 2010 - Мишљења из школа (из упитника). Кликни овде !
 • Математичко такмичење "Мислиша 2010" одржано је 18. марта 2010. године у 440 школа широм Републике Србије са око 33.200 учесника. Кликните овде !
 • Важно обавештење за координаторе такмичења и директоре школа (о испоруци материјала за такмичење). Кликни овде !
 • Архимедесове публикације за припремање "Мислише" и других математичких такмичења. Кликни овде !
 • Накнадна информација за МИСЛИШУ 2010. Кликни овде !
 • Прва општа информација о Мислиши 2010. Кликни овде !
 • Позив за учешће на такмичењу Мислиша 2010. Кликни овде !
 • Кратка информација и позив за учешће на Мислиши 2010. Кликни овде !
 • Упутство спровођење такмичења Мислиша 2010. Кликни овде !
 • Пријава за такмичење Мислиша 2010. Кликни овде !
 • 2009

 • Обавештење о достављању признања. Завршне информације. Кликни овде !
 • За обавештење о Великом финалу кликните овде !
 • За резултате Великог финала кликните овде !
 • За табеларни преглед додељених признања на математичком такмичењу "Мислиша 2009" кликните овде !
 • Резултати по разредима (награде и похвале) за ОШ: 2.р., 3.р., 4.р., 5.р., 6.р., 7.р., 8.р., велико финале. и за СШ: 1.р., 2.р., 3.р., 4.р.
 • Табеле са тачним одговорима. За СШ кликни овде , за ОШ кликни овде !
 • Школама-учесницима такмичења "Мислиша 2009" послати тачни одговори и решења задатака. Кликни овде !
 • Математичко такмичење "Мислиша 2009" одржано је 19. марта 2009. године у 378 школа широм Србије са око 28.200 учесника. Кликни овде !
 • Испорука тестова (задатака) за "Мислишу 2009": 12-13.марта 2009. Кликните овде !
 • Важно обавештење о испоруци припремних материјала за "Милишу 2009". Кликните овде !
 • Специјално обавештење - подсетник МИЛИША 2009. Кликните овде !
 • Прва општа информација о Мислиши 2009. Кликни овде !
 • Позив за учешће на такмичењу Мислиша 2009. Кликни овде !
 • Кратка информација и позив за учешће на Мислиши 2009. Кликни овде !
 • Упутство спровођење такмичења Мислиша 2009. Кликни овде !
 • Пријава за такмичење Мислиша 2009. Кликни овде !
 • 2008

 • Резултати супер-финала. Специјалне награде. Кликни овде !
 • Обавештење о достављању признања за такмицење "Мислиша 2008". Кликни овде !
 • Задаци и решења за ОШ: 2.р., 3.р., 4.р., 5.р., 6.р., 7.р., 8.р. и за СШ: 1.р., 2.р., 3.р., 4.р.
 • Резултати по разредима за ОШ: 2.р., 3.р., 4.р., 5.р., 6.р., 7.р., 8.р. и за СШ: 1.р., 2.р., 3.р., 4.р.
 • Табеларни преглед признања на Мислиши 2008. Кликни овде !
 • Обавештење о резултатима Мислиша 2008. Кликни овде !
 • Табеле са тачним одговорима за такмичење Мислиша 2008. Кликни овде !
 • Саопштење о броју учесника и испоруци материјала за такмичење Мислиша 2008. Кликни овде !
 • Мислиша 2008 - Саопштење 01.03.2008. Кликни овде !
 • МИСЛИША 2008 - кратка општа информација (07.02.2008). Кликни овде !
 • Упутство за спровођење такмичења (узорак). Кликни овде !
 • Позив за учешће на такмичењу Мислиша 2008. Кликни овде !
 • Друго обавештење школама за Мислишу 2008. Кликни овде !
 • Прво обавештење школама за Мислишу 2008. Кликни овде !
 • Пријава за Мислишу 2008 (образац). Кликни овде !
 • Кратка информација и позив за учешће - Мислиша 2008. Кликни овде !
 • 2007

 • Мислиша 2007 успешно. Кликни овде !
 • Специјалне награде на МИСЛИШИ 2007. Кликни овде !
 • За табеларни преглед додељених признања кликните овде !
 • Признања на Мислиши 2007 - испорука 16.04.2007 кликни овде !
 • Резултати и признања на такмичењу Мислиша 2007 - кратко саопштење 2 - кликни овде !
 • Резултати ранг листе по разредима за ОШ: 3.р., 4.р., 5.р.,6.р.,7.р.,8.р., и за СШ: 1.р.,2.р.,3.р.,4.р.
 • Информација о Мислиши 2007 овде !
 • За табеле тачних одговора кликните овде !
 • МИСЛИША 2007 подсетник !
 • МИСЛИША 2007 - Друго обавештење. За преузимање кликните овде !
 • Пријаву за такмичење можете преузети овде !
 • За кратку информацију о такмичењу кликните овде !
 • За Позив за учешће кликните овде !
 • Зашто МИСЛИША. Кликните овде !
 • Узорак Табеле одговора. Кликните овде !
 • 2006

 • Пријаву за такмичење можете преузети овде !
 • За кратку информацију о такмичењу кликни овде !
 • За МИСЛИША упутство о такмичењу кликни овде !
 • За табеле тачних одговора кликните овде !
 • За табеларни преглед додељених признања кликните овде !
 • За МИСЛИША 2006 резултате, кликните овде !
 • Резултати ранг листе по разредима за ОШ: 3.р., 4.р., 5.р.,6.р.,7.р.,8.р., и за СШ: 1.р.,2.р.,3.р.,4.р.
 • За преузимање Adobe Readera кликните на слику.
  © 1998 - 2018, МД "Архимедес"