ПУБЛИКАЦИЈЕ

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

     "Архимедес" има сопствену издавачку делатност. Створено је и публиковано на стотине наслова приручне литературе за ученике и наставнике. Осим часописа "Математички забавник" (у издавању часописа "Архимедес" настао је дужи прекид), треба поменути едицију тематских брошура, тзв. "материјали за младе математичаре", збирке задатака и тестова из математике, књиге из историје српске математике, дидактичке материјале, колекцију постера и разгледница великих математичара и др.
     Цене публикација дате су у ценовнику.
     Ево подробнијих података о "Архимедесовим" публикацијама. За публикације које нису овде описане податке (описе) можете наћи на нашем другом сајту www.mislisa.rs у рубрици Књижара.

1. МАЛА ЗБИРКА ЗАНИМЉИВИХ МАТЕМАТИЧКИХ ЗАДАТАКА ЗА "ИЗОШТРАВАЊЕ УМА"
(200 задатака са решењима)

          Приручник за љубитеље математике од 9 до 99 година, а наричто за ученике IV, V и VI раз. ОШ. Својеврсни "математички буквар" за све који желе да уче математику кроз лепе задатаке (редовна и додатна настава, математичке секције и припреме за такмичења). математичка књига код нас. У продаји је двадесето издање.

2. МАТЕРИЈАЛИ ЗА МЛАДЕ МАТЕМАТИЧАРЕ

          Разрађене теме за додатну наставу и слободне математичке активности у ОШ и СШ (овде IX - XII разред значи I - IV разред СШ).
1. Шах и математика (збирка мат. шах. главоломних задатака), V - X раз.
2. Необична аритметика (увод у конгруенције по модулу), VI - X раз.
3. Шта је веће? (Методе упоређивања величина), збирка реш. задатака V- X раз.
4. Елементи топологије (популарно о графовима и др.), V- X раз.
5. Питагорини бројеви (са збирком задатака), VII - XII раз.
6. Дирихлеов принцип (збирка решених задатака), V - XI раз.
7. Права и кружница (збирка решених конструктивних задатака), V - IX раз.
8. Комбинаторна геометрија (збирка задатака са решењима), VI - XII раз.
9. Нелинеарне Диофантове једначине (разне методе, збирка), VIII - XII раз.
10. Метода лажне претпоставке (кроз решене задатке), V-XII раз.
11. Различити начини решавања задатака I (задаци из геометрије), VI - X раз.
12. Различити начини решавања задатака II (задаци из кретања), VI - X раз.
13. Збирка нестандардних задатака из тригонометрије (са реш.), X - XII раз.
14. Равни пресеци призме и пирамиде, VIII-XII .
15. Школски практикум: задаци са школ. математ. такмичења I V р. ОШ (1976-2003)
16. Школски практикум: задаци са школ. математ. такмичења V раз. ОШ (1976-2003
17. Школски практикум: задаци са школ. математ. такмичења VI раз. ОШ (1976-2004)
18. Логички задаци са "Архимедесових" мат. турнира ОШ (1976-2003) са решењима
19. Волим математику. Нестандардни задаци - проблеми "тешких ситуација", I део (IV и V р.)
20. Волим математику. Нестандардни задаци - проблеми "тешких ситуација", II део (V и VI р.)
21. УХ, ЛЕПОГ ЛИ ЗАДАТКА! Збирка зад. са "Архимедесових" математичких турнира ОШ - по разредима (са решењима), (IV-VIII р.).
22. УХ, ЛЕПОГ ЛИ ЗАДАТКА! Збирка зад. са "Архимедесеових" мат. турнира СШ са са решењима: 3 збирке ( I, II, III - IV р.).
23. ЛАВИРИНТИ. Збирка задатака за ученике ОШ (енциклопедија од 180 лавирината).
24. Комбинаторни задаци у слици и речи (за млађе разреде ОШ)
25. Ђак првак воли математику (радионица за ђаке прваке)
26. Математика за млађе разреде ОШ: 100 нестандардних задатака: I, II, III, IV део
27. Математика. Мали текстуални задаци за I, II, III раз.ОШ
29. Волим математику- "Тешkе ситуације", I део (IV и V р.)
30. Волим математику- "Тешkе ситуације", II део (V и VI р.)
31. Рачунарство I - Изабране теме (три теме), ОШ и СШ.
32. Рачунарство I I - Изабране теме (две теме), ОШ и СШ.
33. Рачунарство I I I - Апликативни образовни компјутерски програми, збирка задатака (62 задатка - програма), ОШ и СШ.
34. Рачунарство IV - Графика и комбинаторна геометрија на рачунару - збирка задатака (64 задатка - програма), ОШ и СШ.
35. Рачунарство V - Обрада текста и табела на рачунару (збирка задатака), (8 задатка - програма), ОШ и СШ.
36. Рачунарство VI - Математ.-програмер. главоломке (мозгалице), ОШ и СШ.
37. Рачунарство VII - Алгоритми и њихова коначност (на примерима), СШ.

3. БИБЛИОТЕКА "МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА"

1. Индивидуализована настава (математика), искуства из праксе (Д. Трешњак)
2. Решавање ирационалних неједначина (академик М.Марјановић).
3. Проблем трисекције угла (Б. Чабрић)
4. Беседа о четвртој димензији (М. Милетић)
5. Парадокси и софизми у математици (М. Милетић)
6. Таблица множења (Д. Трифуновић)
7) Улога наставника у вредновању рада ученика (М. Вилотијевић)

4. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ МАТЕМАТИКЕ ЗА ОСНОВНУ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

     а) Програм математике за ОСНОВНУ ШКОЛУ - једна књига (I-VIII раз.), Пречишћени текст програма, после свих корекција 1996-2001 (без упутства за примену), издање 2002. године. За овај програм важи "Упутство за примену програма" из Програма штампаног 1996. године (јер у том упутству није било значајнијих измена).
     б) Програм математике за ГИМНАЗИЈЕ (М1-М3) - једна књига.
     в) Програми математике за СТРУЧНЕ ШКОЛЕ (програми М1-М14) - једна књига.
     Сви програми су са дидактичко-методичким упутством и важећим нормативом наставних средстава. Књиге су прикладног формата, практичне за коришћење.

5. СЛИКЕ ВЕЛИКИХ МАТЕМАТИЧАРА, ФИЗИЧАРА И ДРУГИХ НАУЧНИКА

     а) Зидне слике (постери) формата А4: Питагора, Архимед, Галилеј, Декарт, Паскал, Њутн, Гаус, Лобачевски, М.П.Алас, Тесла. Погодне за кабинете, радне собе и сл.
     б) Разгледнице: Питагора, Еуклид, Архимед, Ђ.Бруно, Галилеј, Паскал, Геталдић, Бошковић, Декарт, Лајбниц, Њутн, Гаус, Ојлер, Ајнштајн, М.П.Алас, Тесла и Вук Караџић. Погодне за дописивање, честитке, албуме.
     в) Талон са сличицама великих математичара (42 сличице, формат талона А5). Погодно за албуме и сл.           Поводом 400-годишњице рођења великана људске мисли - Декарта, издали смо 1996. године (први пут код нас) његову слику у колору (постер и разгледницу), према портрету из Лувра. Такође смо издали постер и разгледницу у колору М.П.Аласа према портрету који је израдио сликар Урош Предић, а налази се у САНУ.

Pitagora.jpg images/Gaus.jpg images/Lajbnic.jpg Arhimed.jpg Njutn.jpg Alas.jpg

6. ТЕСТОВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
са решењима и кључевима за бодовање

          Најкомплетнија понуда правих (проверених и стандардизованих) тестова из математике за ОШ. Одличан наставни материјал али и за квалификациони испит за упис у СШ (без обзира који је модел у питању).
     а) Годишњи (финални) тестови по разредима (IV - VIII) - варијанте ТМ, М, Т;
     б) Тест основних знања из математике (Т-ОЗМ) за VIII р.- инвентарски тест који покрива целокупно градиво математике у ОШ;
     в) Комплети тестова (контролних задатака) по програмским целинама (КЗМ) за VII и VIII р.ОШ: КЗМ-VII (8 тестова) и КЗМ-VIII (6 тестова);
     г) Опште упутство за примену тестова из математике.
     За сваки од тестова и КЗМ штампане су посебnе свеске решења са кључевима за бодовање.

7. ЗБИРКА ТЕСТОВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ (ЗТМ) СА ДОДАТКОМ (КТМ-95)
за припремање квалификационог испита за упис у средње школе

          Комплет који чини ЗТМ са додатком КТМ-95 садржи 25 тестова са око 500 задатака : сви тестови са квалификационих испита 1990-1995. године, припремни тестови за квалификациони испит и тестови по разредима (са решењима и кључевима за бодовање).
      Без обзира што је промењен модел квлификационог испита (са издавањем збирке задатака коју је припремило Министарство просвете), неподељено је мишљење стручне јавности да ове наше публикације и даље представљају најсадржајнији комплет тестова са примереним задацима за стварно учење математике, а самим тим и за успешно припремање квалификационог испита. Уосталом, у Збирци задатака за квалификациони испит 1998. године било је чак 66 задатака који су буквално преузети из наше "Наранџасте збирке" (што нигде није поменуто), док се у објављеној Збирци за КИ 1999. налази око 80 задатака из наше збирке тестова (у неким задацима нумерички подаци су мало промењени). Међу задацима на квалификациониом испиту у јуну и августу 1996-1998.г. било је више задатака из нашег комплета, јер су се, ваљда, наметнули својом примереношћу. Исти је случај и са збирком за квалификациони испит 2000-2002 године. Аутор свих тестова у нашој "Наранџастој збирци" је Б. Маринковић.

8. МАТЕМАТИКА. Прва десетица у слици и речи (С.Биљали)

          Радни листови (16+1). Погодно за учење бројева прве десетице (читање, правилно писање, упоређивање, сабирање, одузимање). Примена је једноставна и не захтева готово никаква објашњења. За рад у вртићу у школи код куће. Лако, брзо, једноставно, забавно. За предшколце, ђаке прваке, учитеље, родитеље, васпитаче. Штампано у два формата: А4 (21 цм х 29 цм) и Б5 (17 цм х 24 цм).

9. МАТЕМАТИКА КАО ИГРА 1
за ученике нижих разреда основне школе

         Приредили: др Мирко Дејић, Станимир Вуковић и Слободан Вуковић. У књизи је већина задатака и прилога који су објављивани у часопису "Коцкица". Из садржаја: Занимљиви и шаљиви задаци. Занимљива геометрија, игре палидрвцима. Магичне фигуре. Разне мозгалице. Математичке приче. Из историје математике (популарно о великанима математике и др.). Одабрани задаци за проверу школског знања (по разредима: I-IV р.). Решења. Обиље духовитих илустрација.

10. МАТЕМАТИКА КАО ИГРА 2
Приручник за ученике старијих разреда основне школе

      Ова књига је наставак књиге под истим насловом за ученике нижих разреда основне школе, коју је “Архимедес” објавио 2001. године.У овој књизи су углавном задаци који су објављивани у часопису “Раван” (за ученике старијих разреда основне школе). Тај часопис је излазио у Панчеву у периоду 1996(1998. године.
      Књига садржи: занимљиве математичке задатке за разне узрасте, математичке игре, приче, цртице из историје математике, контролне тестове за проверу стеченог знања из математике (одабрани задаци из градива за редовну наставу, по разредима и темама). Ова књига учи ученике да правилно и логички мисле (наравно, уколико они то желе и уложе одговарајући труд). За све задатке дати су одговори (резултати).
      Књига је намењена првенствено ученицима V-VIII разреда основне школе који воле математику и желе да, играјући се, уживају у решавању занимљивих и често необичних задатака, али може бити од користи и свим осталим љубитељима математике.
      Погодна и за награде.

11. ПОЧЕТНА НАСТАВА ГЕОМЕТРИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Методички приступ

      Садржај ове књижице чини уводно предавање др Мирка Дејића на Трећем "Архимеде-совом" републичком семинару за учитеље о настави математике у млађим разредима основне школе (11. фебруара 2004. године), у оквиру оснобвне теме: Ух, та геометрија!
Из садржаја: Увод. Кратакисторијски преглед развоја геометрије. Геометријскње фигуре. Геометријски појмови. Когнитивне могућности деце и методички поступци за формирање геометријских појмова.

12. ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за I, VI, VII и VIII р. ОШ

          Група аутора (Љ.Буковић - Б.Јевремовић - Ј.Ћуковић), у редакцији Б. Маринковића. Збирке су усаглашене са важећим програмом математике и имају низ предности у односу на друге (по структури, квалитету и броју задатака). Садрже велики број разноврсних задатака (1300-1500). Скоро за све задатке дата су решења, упутства или резултати. На почетку сваког поглавља (теме) дат је одговарајући подсетник (неопходни изводи из теорије), тако да су збирке погодне за самостални рад ученика, за редовну наставу и додатни рад. До сада су имале више издања и неколико издавача. КММ "Архимедес", као нови издавач, припремио је још квалитетније прерађено и допуњено издање све четири збирке, које су изашле из штампе у децембру 1998. год. Крајем 2000, а током 2001, 2002, 2003. и 2004. године штампана су нова издања.

13. Специјална ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
за VI разред основне школе

          Аутори: др Ђорђе Дугошија и Стојан Величковић. Збирка је усаглашена са важећим програмом математике али представља нешто сасвим ново међу школским уџбеницима и приручницима из математике, како по приступу, тако и по избору и структури задатака (у сваком поглављу задаци су дати у три групе: А - за све ученике, Б - за боље ученике, Ц - за најбоље ученике). За све задатке (а има их преко 1000) дати су одговори, упутства или комплетна решења. Нека решења су узор као треба решавати задатке. У сваком поглављу задацима претходе неопходне дефиниције, чињенице и други елементи "теорије", тако да ова књига представља комбинацију уџбеника и збирке задатака, па може служити како за редовну и додатну наставу тако и за самосталан рад ученика. Развијање математичког мишљења је главни циљ ове збирке. Збирка је изашла из штампе у октобру 1998.

14. МАТЕМАТИКА ЗА ЗНАТИЖЕЉНЕ - Занимљиви чланци и задаци

          Ову књигу, прави калеидоскоп разних математичких садржаја, првенствено задатака (неки у виду занимљивих прича или игара).написали су Б.Симић и Д.Милошевић. За све задатке, а њих је преко 300, дата су решења. У њој је математика за свакога, првенствено за ученике старијих разреда ОШ и средњошколце. За учење и рекреацију. Погодна за награде.

15. ПРОДУБНИЦЕ МАТЕМАТИЧКЕ (С. Прешић и др.)

          У овој књизи се на средњошколском градиву, кроз задатке, показује како се разне идеје савремене математике могу просто и плодоносно "посадити" и у настави употребити. При томе се, "логичким скрозирањем", прониче у многа питања, указује на могућа уопштења, шире и дубље се прониче у "математичка бића".
          Ова књига није ни класични уџбеник, ни збирка задатака, ни методички приручник, ни..., а истовремено је све то заједно.
          Наставници који буду проучили ПРОДУБНИЦЕ, вероватно ће после тога наставу изводити другачије - боље, у складу са добијеним идејама и узорима. А њих је много.
          Књига је намењена онима који предају математику, као и онима који математику уче, а желе да уђу у суштину питања која их муче. Погодна за награде.

16. МАТЕМАТИКА ПОМАЖЕ МАТЕМАТИЦИ (М.Шарић)

          Ризница нестандардних задатака (углавном са математичких такмичења средњошколаца), са необичним, оригиналним, духовитим решењима. На најбољи начин је илустрована повезаност између појединих подручја математике, те ће доприносити развијању стваралачког математичког мишљења. Намењена је младим математичарима средњих школа за дадатни рад и припремање за математичка такмичења, њиховим професорима и другим љубитељима математике. Погодна за награде.

17. МАТЕМАТИЧКО-ИСТОРИЈСКИ МОЗАИК
ПОГЛЕД У МАТЕМАТИКУ АНТИКЕ (са збирком "старих" задатака) (С. Недовић)
НОВО

     Ова књига није свеобухватан научни водич кроз историју математике, већ нешто ближе ширем кругу читалаца: то је мозаик идеја, чињеница и приказа раста математике; представља ауторов поглед на главне токове развоја првенствено античке математике. При томе се ево- луција појединих идеја и теорија прати и даље - све до модерног доба. Ова књига читаоцу помаже да обнови и обогати своје математичко знање. Обилује и занимљивим детаљима опште културе.
      Oна представља само део историје математике без мистификације и може бити добар сабеседник сваког радозналог заљубљеника у математику, од ученика старијих разреда основне школе до професионалних математичара. За ученике и наставнике посебно је интересантна збирка проблема антике на крају књиге. Pogodna i za nagrade.

18. КОМБИНАТОРИКА - Збирка задатака
са детљним решењима и основама теорије (С.Јовановски)
НОВО

      Ова књига представља најкоплетнију збирку задатака из комбинаторике. Садржи 660 основних задатака, мада је стварни број задатака знатно већи (многи задаци имају подзадатке, а треба додати и примере задатака у оквиру основа теорије). За све задатке дата су комплетна решења.
      У првом делу књиге дати су неопходни основи теорије, илустровани конкретним примерима. Други део чини збирка задатака са решењима, подељена на два дела: основни ниво и виши ниво (подела је доста условна).
      Збирка је намењена првенствено ученицима средњих школа (први и четврти разред) и студентима, али и свим љубитељима математике, па и ученицима седмог и осмог разреда основне школе (основни ниво). Погодна је за самосталан рад ученика, за редовну наставу и додатни рад (укључујући и припремање за такмичења из математике). И oва књига ће бити украс Ваше библиотеке. Pogodna za nagarade sredњoшkolcima.

19. МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ (М.Дејић)

          Систематичан приказ великог броја разноврсних и занимљивих математичких игара стратегијског карактера. Намењена свима који желе да опробају и развију своје умне способности и комбинаторни начин мишљења. Погодно за награде.

20. БРОЈЕВИ - Нестандардни задаци (Р. Тошић - Д. Милошевић)

          Збирка задатака. Садржи углавном нестандардне задатке о бројевима (120 задатака са решењима), предлагане на разним математичким такмичењима и у школама младих математичара. Намењена је ученицима старијих разреда ОШ и средњочколцима (првенствено онима који се припремају за такмичења), наставницима математике и другим љубутељима нестандардних задтака.

21. ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ ФУКНЦИЈА - Елементарне методе (М.Ивовић)

          Кроз примере се показује како се задаци о екстремним вредностима могу решити и елементарним методама (чија је примена често једноставнија, елегантнија и практичнија него коришћење диференцијалног рачуна). Књига је намењена средњошколцима, студентима и наставницима математике.

22. Математичар БОГДАН ГАВРИЛОВИЋ - живот и дело (Трифуновић - Перишић)

          Стваралаштво академика Б.Гавриловића и његов удео у математици код Срба. Својеврсна мала ислустрована историја Српске математичке школе. Издата поводом 130. - годишњице рођења Б. Гавриловића.

23. Докторска дисертација МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА (Д. Трифуновић)

          Шаролика проча о људима у времену када је М. Петровић завршавао школовање у Паризу и улазио у науку (математичари из гласовите француске математичке школе и др.). Издата поводом стогодишњице доктората М.Петровића, одржавања "Архимедесове" 200. математичке трибине и изложбе "Живот и дело М.П. Аласа" (децембар 1994).

24. Осам векова математике у српском народу (Д.Трифуновић)

          Програм истраживања у националној историји математике.

25. Лајбницова инфинитезимална метода (Димитрије Нешић).

          Фототипско издање. Садржи две беседе Д.Нешића: 1) Поглед на Лајбницову инфинитезималну методу, 2) Борба Њутна и Лајбница за приоритет проналаска инфинитезималног рачуна. Књига је издата поводом 350. годишњице рођења славног математичара Г.В. Лајбница и 160. годишњице рођења нашег математичара Д. Нешића.

26. Димитрије Нешић - Зора српске математике (Д. Трифуновић)

          Животопис и дело Д.Нешића, с низом докумената и фотографија.

27. МАТЕМАТИЧКИ ЗАБАВНИК - Знање кроз разоноду

          Часопис за свакога, нарочито за ученике III, IV, V и VI р. ОШ. У МЗ се објављују: краћи чланци и математичке приче, логички и други задаци, разне занимљивости о бројевима и фигурама (за изоштравање ума), математичке досетке и квиз-задаци, ребуси, лавиринти, математичке укрштенице, задаци са такмичења, наградни задаци. Лист излзи у свескама по 16 страница, 5 пута у току школске године, ћирилицом у три боје. За више од 5 комплета - рабат 5%-20%, зависно од количине, времена наручивања и начина плаћања. Имамо и све комплете претходна два годишта МЗ. И за ове комплете се даје поменути рабат. Наградно-поучна игра "Знање + награде" за претплатнике.

ИЗДАЊА ДРУГИХ ИЗДАВАЧА

      Ове публикације могу се набавити преко "Архимедеса" по ценама које су наведене у приложеном ценовнику.
     ИП "Круг" Београд: Математика 10 (збирка задатака) - припрема за упис у Математичку гимназију (С. Огњановић).
     Друштво математичара Србије: Збирка 1000 решених задатака са математичких такмичења ученика ОШ (1994-2003), Збирка припремних задатака за математичка такмичења ученика V р. ОШ (В.Андрић), Припремни задаци за математичка такмичења ученика VI р. ОШ (Вуковић-Ђорић), V р. ОШ (В.Андрић), Припремни задаци за математичка такмичења ученика 7-8. ОШ (Вуковић-Ђорић), Математика 3 - збирка повишеног нивоа за III р. ОШ (В.Андрић), Републичка такмичења ученика СШ из математике (1959 - 2000), Републичка и савезна такмишења за СШ (1990 - 2001), Одабране стране "Математичког листа за ОШ", Конкурсни задаци из "Математичког листа за ОШ", Математички мозаик.
       "Просветни преглед" Београд: Мала комбинаторика (Р. Тошић), Разнице II (С.Прешић). Збирке заатака из математике и српског језика (и решења) за упис у СШ.
        КММ "Архимедес" Нови Сад: Млади математичар I - збирка задатака за III, IV и V р. ОШ (М. Шарић - Р.Тошић).
     Агенција "Ваљевац" Ваљево: Математика IV - збирка задатака за додатну наставу у IVр. ОШ (В. Андрић).
     Народна библиотека "Ресавска школа" Деспотовац Занимљиви математички проблеми са решењима (Б. Симић). То је та математика - за ст. раз. ОШ и СШ (Б. Симић). Математика коју волим: Сабери се и почни! (Б.Симић). Свет одабраних мат. задатака: Припреми се! (Б:Симић).
     ДН Центар Београд: Фермаова последња теорема (С. Синг).
     СОХО ГРАФ-Београд: Математички приручник (Бронштејн-Семендјаев-Мусиол-Милит), превод на српски језик, 1200 страница. Чувени енциклопедијски мат. приручник. У Русији и Немачкој имао на десетине издања.

      Календари и постери

© 1998 - 2014, МД "Архимедес"