ШКОЛЕ И КУРСЕВИ
 • Саопштење о АШММ за време епидемије корона вируса и ванредног стања. Кликни овде!
 • Стална „Архимедесова“ школа младих математичара (АШММ)

       Основни сектор делатности МД "Архимедес" је стална "Архимедесова" школа младих математичара (АШММ) која ради током целе школске године у Београду, с огранцима и у другим местима где за то има интересовања и услова. У току једне школске године наставу у овој ваншколској "школи" похађа 600-800 љубитеља математике од I разреда основне до IV разреда средње школе. Реализују се два програма: програм А (стандардни за све ученике од I р. ОШ до IV р. СШ, 44 часа) и програм Б (повишени - продубљени за ученике од IV до VIII р. ОШ и СШ, 54 часа) . Избор ученика врши се по конкурсу на почетку сваке школексе године - на основу њихових дотадашњих успеха и пријемног теста (само за програм Б). Тог теста ослобођени су кандидати који су добили награде или похвале на математичком такмичењима међународног или републичког нивоа у протеклој школској години, што се прецизније дефинише у Конкурсу за пријем ученика у АШММ.
       У оквиру АШММ ради и група старијих предшколаца (програм А), кликни овде.
       Програми који се остварују у АШММ су корак даље у односу на наставу у нашим редовним школама - то су посебни програми додатног рада из математике, усмерени на продубљивање и проширивање школског програма математике. Ти програми су усаглашени са програмима за додатни рад из математике и слободне математичке активности у основној школи, односно у гимназији и стручним школама, који су раније били објављени у оквиру званичних програма математике за поменуте врсте школа, с тим што их је "Архимедес" модификовао, имајући у виду своје вишегодишње искуство у раду са младим љубитељима математике. Садржај и методе рада обезбеђују продубљивање знања, стицање нових знања, припрему за такмичења и обогаћивање математичке културе ученика. За ту сврху припремљено је много дидактичких материјала и публикација.
       Наставу изводе одабрани и за тај рад квалификовани наставници из основних и средњих школа, као и са универзитета (зависно од програма и разреда).
       До сада је ову школу похађало 30.385 ученика (44 генерацијe).

  КОНКУРС АШММ 2022/2023 !
  КОНКУРС
  АШММ 2022/2023 !
     
       Пријављивање и упис у АШММ за школску 2022/2023. годину (49. генерација) вршиће се до 20. септембра 2022. године у "Архимедесу". Међутим, заинтересовани ученици могу се пријавити и накнадно. За конкурс кликните овде.

       У оквиру АШММ организована је посебна "Архимедесова" Олимпијска група За рад са најбољима – кандидатима за државне екипе на међународним математичким такмичењима из математике (ММО, БМО, Међународни турнир градова), у оквиру АШММ, као и ранијих година, биће организована посебна "Архимедесова" Олимпијска група, наравно, ако буде довољно заинтересовааних ученика. Више информација о томе даје у посебном ОБАВЕШТЕЊУ (мали конкурс) за Олимпијску групу. Кликни овде!

       Организује се и Дописна математичка школа (IV-VII р. ОШ). Учешће може бити: а) појединачно; б) као "колективни ученик"; в) интернет варијанта. О томе се објављује посебно обавештење-конкурс. Кликни овде!     Организују се и рачунарски курсеви – углавном у оквиру летњих и зимских школа, а током године – само ако има довољан број заинтересованих ученика.

       Зимске и летње школе младих математичара

       Врло су популаране и познате "Архимедесове" зимске и летње школе младих математичара, које се организују сваке године за време зимског и летњег школског распуста.

       Зимска математичка школа организује се у познатом Дечјем рекреативном центру Митровац на Тари на подручју Националног парка "Тара" у трајању 7-9 дана. Осим обавезне наставе математике (по два часа пре подне и један час радионице по подне) и курсева рачунарства (за оне који желе), за ученике је организован активан одмор и рекреација (скијање и санкање, ски-лифт, шетње, занимљиви вечерњи културно-забавни програми), све под руководством екипе одабраних наставникиа и инструктора. Они који желе могу решавати посевбе конкурсне задатке, учествовати на шаховском турниру, математичком квизу.

       Летње математичке школе орагнизују се сваког лета (у јулу) у трајању 9-10 дана. До 1998. године организоване су у дечјим летовалишатима на планини (Тара, Гоч) и на мору (Јелса, Бечићи, Чањ). Међутим, због познатих околности, после тога, дакле и последњих година, организују се две летње школе: прва почетком јула у Рекреативном центру-хотелу Сребрно језеро на Дунаву (код Великог Градишта), а друга средином јула у Дечјем рекреативном центруМитровац на Тари.

       Настава математике изводи се сваког дана по разредима (по 2 часа после доручка и 1 час математичке радионице после подне). За оне који желе, после подне и увече, организују се курсеви рачунарства (по нивоима). Остало време ученици проводе у шетњама, спортским и културно-забавним активностима, купању (базен на Тари), решавању необавезних конкурсних задатака из математике, игрању шаха. Оранизује се и традиционални математички квиз оштроумности. Програме наставе, курсева и других активности, као и у зимској школи, остварују екипе одабраних наставника и инструктора у сарадњи са особљем летовалишта. У овим екипама били су и познати професори из иностранства (најчешће из Москве).

  Летња школа на Тари
  Летња школа на Тари
  Наставници
  Наставници у летњој школи на Тари 1991. године

       Осим победника у неким "Архимедесовим" конкурсима и такмичењима (којима је то награда), у ове зимске и летње школе примају се и други ученици који су задрави и воле математику, с тим што плаћају одговарајућу цену аранжмана. Цене су приступачне, ако се имају у виду садржаји аранжмана, ангажовани стручњаци и начин рада.
       Теме из математике су занимљиве, приступачне и прилагођене узрасту ученика (почев од I разреда основне школе).
       Настава у школи завршава се краћим контролним радом (завршним тестом).
       На завршној свечаности, ученицима који су постигли најбоље резултате на завршном тесту, у решавању конкурсних задатака, на квизу оштроумности, на шаховском турниру и другим такмичењима – додељују се одговарајућа признања (награде, похвале, захвалнице).
       Сви ученици и наставници по завршетку летње (зимске) школе добијају по две фотографије и одговарајући Билтен о тој школи са подацима о свим ученицима, наставницима, реализованим темама и свим активностима у оквиру школе.
       За сваку зимску и летњу математичку школу објављује се одговарајући конкурс (детаљно обавештење).
       За конкурс за летњу школу 2016- кликните овде, а за зимску школу 2016 – кликните овде !
        А ево како је било претходних година (само неки примери). Кликни овде !

  © 1998 - 2022, МД "Архимедес"