МИСЛИША РЕЗУЛТАТИ

"А Р Х И М Е Д Е С"
КЛУБ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА
11000 БЕОГРАД, Дечанска бр. 6
Тел. 3245-382, факс: 3245-383
Е-mail: arhimed1@eunet.yu
Београд, 12.04.2006. године
Бр. 4380/2006


Интернет: www.arhimedes.co.yu

ОБАВЕШТЕЊЕ
за школе-учеснице
на такмичењу "Мислиша 2006"

Р Е З У Л Т А Т И

Поштоване колегинице и колеге!

Oбавештавамо вас о резултатима такмичења "Мислиша" одржаног 16.03. 2006. године.
Захваљујемо на учешћу ученика ваше школе на такмичењу.
Такође захваљујемо свима који су послали своје оцене о овој акцији. Мишљења су веома повољна. Настојаћемо да максимално уважимо дате сугестије и предлоге. Обистинила су се наша очекивања, јер је у већини школа 16. марта заиста био својеврсни математички празник.
Поново се извињавамо због неколико техничких омашки у материјалима за такмичење.
1. У прилогу достављамо резултате такмичења које је, после прегледа свих листа-табела са одговорима, прогласила Такмичарска комисија. Материјал има неколико делова:
а) Резултати за сваког ученика-такмичара. За сваку школу која је учествовала на такмичењу враћа се пријава на којој је поред имена сваког ученика уписан број бодова које je освојио на тесту и назначено признање (ако га је добио).
б) Резултати ученика према броју бодова. Достављамо извештаје-резултате по разредима у којима су наведени ученици према броју освојених бодова (изнад одређеног броја бодова), уз назнаку одговарајућег признања (награда, похвала) које је доделио "Архимедес" - према критеријумима које је усвојила Такмичарска комисија.
Из техничких и практичних разлога у овом извештају нисмо могли навести све ученике који су учествовали на такмичењу (за то би било потребно преко 150 страница!).
в) Признања за ученике. Достављамо две врсте признања: награде са одговарајућом дипломом (подаци су већ уписани) и писане похвале за ученике, с тим што достављамо потписане и оверене обрасце похвала, а школе треба да унесу имена ученика на основу достављних извештаја (за неколико школа то смо ми већ учинили).
Награде (I, II, III) су књиге. Школама ван Београда награде ћемо послати поштом у року од недељу дана (треба доста рада и времена да се пошиљке припреме и отпреме), а координатори школа из Београда могу награде преузети 19-20. априла 2006. у "Архимедесу".
г) Специјалне награде. Комисија је доделила специјалне награде двојици ученика основне школе (једном из млађих и једном из старијих разреда), имајући у виду два критеријума: максимални број бодова (100) и број ученика из једне школе који су учествовали на такмичењу. Та награда је "Архимедесова" Летња школа младих математичара на Тари (11-20. јула) или на Сребрном језеру (1-9. јула), а добили су је ученици: Игор Стошић, 3. р. ОШ "Радоје Домановић" Ниш (206) и Вељко Вуковић, 5. р. ОШ "Милан Ђ. Милићевић" Београд (318).

д) Спонзорство за Летњу школу. "Архимедес" је, на предлог Комисије, одлучио да омогући и најуспешнијим такмичарима из осталих разреда (4, 6, 7. и 8. раз. ОШ, 1. и 3. р. СШ) да иду у поменуте летње школе по цени која износи 50% пуне цене аранжмана. (Пуна цена је 170-200 евра, зависно од броја рата и рокова плаћања, што је прецизирано у конкурсу за летње школе). Кандидати су ученици: Лазар Мојсиловић (4. р. ОШ "М. Кушић" Ивањица), Милош Радић (6. р. ОШ "С. Јаковљевић" Параћин, Дејан Томић (7. р. ОШ "Ј.Ј. Змај" Панчево), Лазар Тасић (8. р. ОШ "Б. Радичевић" Трговиште), Љубиша Мијаиловић (8.р. ОШ "К. Савић" Ивањица), Бобан Карапетровић (1. р. Гимназије у Ивањици), Славица Мутавџин (3. р. Гимназије "Урош. Предић" Панчево). Ако ову понуду ученик прихвати, онда нас о томе треба обавестити најкасније до 15. маја 2006. године (ради договора о реализацији). У свему осталом важе објављени услови наведени у Конкурсу (обавештењу) за летње школе "Тара 2006" и "Сребрно језеро 2006".
Иначе, препоручујемо школама да у ове летње школе пошаљу, како успешне учеснике на МТ "Мислиша 2006", тако и друге истакнуте љубитеље математике и да за њих сносе трошкове у пуном износу или делимично. Конкурс за овогодишње "Архимедесове" летње школе шаљемо у прилогу. Сматрамо да је прилика изузетна и не треба је пропустити. "Архимедес" летње и зимске школе успешно организује већ 32 године (95 школа са преко 8500 ученика!).
е) Признања за наставнике. Накнадно ћемо доставити захвалнице и пригодне поклоне за координаторе (са уписаним именима) и друге сараднике у спровођењу такмичења у школама (послате обрасце попуњавају школе).
2. Као што је у пропозицијама наведено, саме школе, према својим критеријумима и мате-ријалним могућностима, могу својим ученицима-учесницима "Мислише 2006" додељивати признања (награде-дипломе, похвале), што и препоручујемо. Као малу помоћ у том смислу, у прилогу шаљемо обрасце таквих диплома и похвала (на узорку је назначено како их треба попунити). Могу их школе саме израдити, копирати или непопуњен образац поручити код нас (цена са порезом ПДВ је 30 динара по комаду + поштарина за пошиљку). Уручивање признања (наших и оних које даје школа) треба извршити на пригодној свечаности у школи. Ми нисмо у могућности да организујемо такву свечаност за све ученике које смо наградили (између осталог и због путних трошкова којима би се изложили ученици и наставници).
3. Комисија сматра да је такмичење веома успело у сваком погледу. И поред кратког рока, испоштоване су пропозиције такмичења и дато упутство. Само у неколико школа запазили смо одређене некоректности / неправилности. Овакво такмичење је одлична прилика да, уз мало труда, сви учесници (школа, наставници, ученици) сагледају своје стварне домете, с обзиром на услове у којима их остварују.
А каква се математика пропагира довољно говори и сам назив такмичења ("Мислиша").
Захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,

 

КММ "АРХИМЕДЕС"
Богољуб Маринковић, проф. (с.р.)