МИСЛИША

"АРХИМЕДЕС" - КЛУБ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА
11001 Београд, Дечанска (М. Пијаде) 6, пошт. фах 688
Телефони: (011) 3245-382 и 3245-383, факс: 3245-383
Текући рачун: 170 -766 -44 и 205 -11047-24, ПИБ 100067193

E-mail: arhimed1@eunet.yu        Интернет: www.arhimedes.co.yu
____________________________________________________________________
Бр. 4365   Београд 20.02.2006.

      КРАТКА    ИНФОРМАЦИЈА
НОВО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
"МИСЛИША"
ЗА УЧЕНИКЕ ОШ И СШ
ПО УГЛЕДУ НА
МЕЂУНАРОДНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ "КЕНГУР"

      КММ "АРХИМЕДЕС" је добио сагласност/подршку од Министарства просвете и спорта Републике Србије да у Србији организује Међународно математичко такмичење "КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА" (На том такмичењу је 2005. год. учествовало преко 3 милиона ученика из 34 земље).
Ми смо то такмичење у Србији назвали Математичко такмичење "МИСЛИША".
1. Такмичење се у свим земљама организује истог дана: 16. марта 2006. године (четвртак) у 10 сати и траје (са уводним објашњењима) 90 минута, а за израду задатака 75 минута.
2. За ученике из ваше школе такмичење се одржава у вашој школи.
Мото такмичења је: Математика за све. Без селекције, елиминације, предтакмичења, финала. Могу да учествују сви ученици који желе (од 3. разреда ОШ до 4. разреда СШ), а нарочито они који воле да решавају лепе математичке задатке и хоће математику да уче са задовољством. Треба само мало пажње и размишљања. Зато смо такмичење и назвали "Мислиша". Ево прилике да ученици испробају своје математичко умеће. Добиће неки поклон, а можда и лепу наградицу.
3. Решава се тест са 25 задатака, поређаних по тежини, са пет понуђених одговора на сваком задатку, од којих је само један тачан. Ученик тај одговор означава (уписује) на посебном листу за одговоре. Образложења се не пишу. Тест остаје ученику, а он предаје само лист (табелу) са одговорима. Листови са одговорима из свих школа у Србији прегледају се и одговори оцењују на једном месту ("Архимедес").
Задаци су подељени у три групе (8 сасвим лаких и често шаљивих задатака, 9 нешто мало тежих и 8 још тежих-нестандардних задатака) и бодују се са 3, 4 или 5 бодова. Према томе, учесник такмичења "Мислиша" може освојити највише 100 бодова.
4. Само такмичење у свакој школи одвија се по Упутству које, заједно са задацима, школа (преко координатора) добија од главног организатора такмичења у Србији ("Архимедес").
5. После обраде листова са одговорима (средином априла 2006. године) свака школа, која је учестововала на такмичењу, добија сређене резултате (по разредима) за све учеснике на такмичењу, као и за школу). На самом такмичењу сваки ученик добија сертификат о учешћу на такмичењу (по међународном обрасцу) и пригодан поклон.
6. Најбољи такмичари, по разредима, од главног организатора ("Архимедеса") добијају одговарајућа признања (дипломе са пригодним наградама: обично неке лепе књиге и сл.). Саме школе такође, према својим могућностима, могу наградити своје најуспешније такмичаре и наставнике-организаторе. Најуспешнији ученици, уколико се обезбеде средства, могу бити позвани у летње математичке школе Уручивање признања најбољима врши се на пригодној свечаности, о чему ће школе бити обавештене.
7. Такмичење се самофинансира доприносом (чланарином) сваког учесника-такмичара у износу не већем од 2 евра (по правилу, у вредности две порције сладоледа). Прикупљена средства користе се за покриће трошкова оранизације такмичења (обавештења, тестови и листови за одговоре, сертификати, ПТТ, администрација, порез 18%), а највише за награде и поклоне учесницима. За учешће на овогодишњем такмичењу "Мислиша" котизација/чланарина је 150 динара по ученику, с тим што се 100 динара по ученику уплаћује "Архимедесу", а остатак служи школи за покриће трошкова такмичења у школи и за поклоне такмичарима. Препоручљиво је да за своје ученике ове трошкове сноси школа. За све такмичаре уплата котизације врши се једном уплатницом.
8. Ученици се о такмичењу информишу преко својих наставника и на разне друге начине. Може и преко "Архимедесовог" интернет-сајта: www.arhimedes.co.yu, где су дата детаљнија обавештња о свему. У свакој школи се формира комисија за спровођење такмичења у којој су: наставник-координатор и наставници-сарадници (не морају сви бити математичари). Координатор је одговорно лице преко кога комисија комуницира са "централом" за Србију ("Архимедесом").
9. Све ученике из једне школе за такмичење пријављује наставник-координатор. За пријављивање се користи посебан образац ПРИЈАВЕ. Пријава се пише односно образац попуњава према добијеном упутству.
Свака пријава се пише (копира) у два примерка: један се доставља нама, а други остаје у школи ради сравњења (када школи доставимо резултате). Пријаве се шаљу на нашу адресу:

"АРХИМЕДЕС"   "АРХИМЕДЕС"
Пошт. фах 688 или Дечанска бр. 6
11001 Београд   11000 Београд

Школе из Београда пријаву могу донети директно у "Архимедес" (Дечанска 6).
Са пријавама се достављају и докази о уплати котизације/чланарине (потврда-копија уплатнице). Број текућег рачуна: 170-766-44, а позив на број: 09-4361. Сврха уплате: Котизација (чланарина) за МТ "Мислиша" (навести број ученика-такмичара). Прималац: "АРХИМЕДЕС" Београд, Дечанска 6
10. Последњи рок за пријављивање је 7. март 2006. године (према поштанском жигу), како бисмо ми пријаве добили до 9. марта и већ 10-11. марта 2006. године (петак и субота) могли да шаљемо тестове (задатке) за такмичење, да би они на време стигли у школе, јер такмичење се мора одржати 16. марта 2006. године.
Уколико школа има e-mail и приступ интернету, са нашег сајта www.arhimedes.co.yu може скинути образац ПРИЈАВЕ, попунити га на рачунару и послати на нашу e-mail адресу: arhimed1@eunet.yu
11. Свака школа, која је учестововала у конкурсу/такмичењу, добија извештај са сређеним резултатима за школу и за све учеснике на такмичењу (по разредима). Пожељно је да се у свакој школи организује свечаност поводом учешћа ученика на овом конкурсу-такмичењу, уз уручивање признања најбољима.
12. Иако су рокови веома кратки, молимо да их поштујете, како не би долазило до неспоразума. Овог пута је морало тако да буде, а убудуће рокови неће бити тако кратки.
Ипак, надамо се да ће ученици, наравно и наставници, уживати у задацима.
Један избор таквих задатака са ранијих "Кенгур"-такмичења (првенствено оних за 4 и 5 бодова) дајемо у прилогу.
Нека 16. марта 2006. године буде математички празник у вашој школи, као и у школама широм Србије! Потрудимо се сви заједно да тако и буде!
За све додатне информације стојимо вам на располагању (сваког дана, 9-22 ч.).
Очекујемо веома успешну сарадњу.
Захваљујемо.

Свим школама послали смо детаљне информације о овом такмичењу, позив за учешће и образац пријаве.

 

КММ "АРХИМЕДЕС"