ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ДОДЕЉЕНИХ ПРИЗНАЊА

НА МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ "МИСЛИША 2006"

 

Разред

Бр.такм.

3.р.

4.р.

5.р.

6.р.

7.р

8.р

Св.ОШ

 

1.р.

2.р.

3.р

4.р.

Св.СШ

Укупно

1126

1211

1014

924

651

539

5465

 

346

339

251

208

1144

6609

I награда

II награда

III награда

19

35

22

19

17

25

1

11

25

1

3 14

1

5

12

2

10

8

43

81

106

 

1

1

6

-

2

3

1

0

1

-

3

2

2

6

12

45

87

118

Свега наг.

76

61

37

18

18

20

230

 

8

5

2

5

20

250

Похвале

205

186

68

65

45

41

610

 

31

8

7

11

57

667

Свега н/п

281

247

105

83

63

61

840

 

39

13

9

16

77

917

 

 

 

 

 

Критеријуми (број бодова за поједина признања):

Школа и разред: I награда II награда III награда Похвала

ОШ 3. и 4. разред 100 96-99 93-95 81-92

ОШ 5, 6, 7, 8. разред 100 95-99 90-94 81-89

СШ 1, 2, 3, 4. разред 100 96-99 90-94 76-89

 

Напомена: На такмичењу "Мислиша 2006" учествовало је укупно 7084 ученика из основних и средњих школа Републике Србије. У тај број улази и 376 ученика "Архимедесове" школе младих математичара у Београду, али њихови резултати нису ушли у извештаје и горњу табелу, јер су то ученици из разних београдских основних и средњих школа и нису били у званичној конкуренцији.

Извештаји, дипломе и похвале послати су школама поштом (15.04.2006. године).

 

КММ "АРХИМЕДЕС",

Такмичарска комисија